Wat is taxidermie?


Taxidermie is afgeleid van de Griekse woorden “taxis” en “dermis”, die samen letterlijk vertaald worden als “het verplaatsen van de huid”. In de eerste plaats prepareert een taxidermist dus dieren (gedeeltelijk of volledig) om ze te bewaren of tentoon te stellen. Maar het begrip taxidermie is ruimer te interpreteren. Zo kan het ook het maken van skeletpreparaten (skeletteren), medische preparaten en kunstige afgietsels inhouden.

 IMG_1083Soms worden bovenvermelde technieken gecombineerd om reconstructies te maken van reeds uitgestorven dieren zoals de dinosaurus en de mammoet of prehistorische mensen.

IMG_1085


De taak van een taxidermist bestaat erin een dier anatomisch correct te reproduceren. Daartoe maakt hij eerst een kopie van het lichaam, waarna hij de gelooide huid van het dier over dat lichaam drapeert.

IMG_1140