Taxidermie in Vlaanderen


In België moet een taxidermist rekening houden met verschillende reglementeringen. Die verschillen voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hieronder geven we kort de verschillende reglementeringen weer die van kracht zijn in Vlaanderen.

Om te beginnen is er de soortbeschermingswetgeving, die bepaalt welke diersoorten enkel geprepareerd of gehouden mogen worden met toelating van het ANB.

Vervolgens bestaat er de jachtregelgeving (vernieuwd op 1 juli 2014). Die regelgeving houdt in dat elke legaal bejaagbare diersoort uit Europa mag worden geprepareerd. Daarbij is het wel belangrijk te weten dat een taxidermist die een dier uit een ander Europees land naar Vlaanderen vervoert, over een bewijs van herkomst van het dier dient te beschikken.

Voor alle gekweekte dieren zoals huisdieren, schapen, tamme ganzen, … gelden er volgens de jachtregelgeving geen beperkingen.

Ten slotte is er ook een internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten (CITES) die verschillende dieren zoals wolven en beren beschermt. Voor het opzetten van dergelijke dieren, moet een taxidermist over een geldig CITES-certificaat beschikken.


Links:

  • Soorbeschermingswetgeving in Vlaanderen

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/wetgeving_en_subsidies/wetgeving/soortenbescherming/vlaams

  • CITES regelgeving

http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/bedreigde_diersoorten/internationaal/

  • Jachtvoorwaardenbesluit

http://hvv.be/UserFiles/file/Jachtbesluiten%202014/VR%202014%202504%20DOC_0564-2BIS%20Jachtvoorwaarden%20-%20BVR.pdf

  • Jachtadministratiebesluit

http://hvv.be/UserFiles/file/Jachtbesluiten%202014/VR%202014%202504%20DOC_0565-2%20Administratieve%20organisatie%20jachtregeling%20-%20BVR.pdf

  • Soortenschadebesluit

http://hvv.be/UserFiles/file/Jachtbesluiten%202014/VR%202014%202504%20DOC_0563-2%20Wildschade%20-%20BVR.pdf